2:44
โพสต์แล้ว 5 June 2017
Mark Zuckerberg’s speech at Harvard commencement
(part one)

Mark Zuckerberg’s speech at Harvard commencement
(part one)

or
продолжительность: 2:44
Posted on 5 June 2017
คำอธิบาย
Mark Zuckerberg, the founder of Facebook, received an honorary degree from Harvard University which he dropped out of back in 2005. At the commencement ceremony, Zuckerberg gave a formal speech in which he told about his attitude towards Harvard and modern world and about his view on the tasks and difficulties this generation of graduates was facing.
คำที่แนะนำ
apart - ต่างหาก
to beat - ชนะ
class - ชั้น
congratulations - ขอแสดงความยินดี
a decade - ทศวรรษ
downstairs - ลงชั้นล่าง
especially - เฉพาะ
faculty - คณะ
generation - รุ่น
a graduate - บัณฑิต
to honor - เฉลิมพระเกียรติ
a lecture - โอวาท
memory - อนุสรณ์
pouring rain - ฝนโปรยปราย
proud - ภูมิใจ
to remember - จำ
a speaker - ประธาน
speech - วาจา
to swear - สาบาน
technically - อย่างมีเทคนิค
tough - ยาก
unlikely - ไม่น่าจะเป็นไปได้
worth it - คุ้มค่า
a yard - หลา