1:41
โพสต์แล้ว 18 August 2015
You

You

or
продолжительность: 1:41
Posted on 18 August 2015
คำอธิบาย
Watch the true love create beauty. Enjoy an amazing story of a man, a woman and flowers that makes us fall in love with someone not only on Valentine's Day, but everyday.
คำที่แนะนำ
a curl - โค้ง
to drop - เลื่อน
to hide - แฝง
to ignore - ละเลย
a kiss - การจุบ
known - เคยรู้
to laugh - หัวเราะ
nerve - ประสาท
principle - หลัก
a smile - การยิ้ม
strict - เข้มงวด
stubborn - ปากแข็ง
wonderful - มหัศจรรย์
yourself - ท่านเอง

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English