1:19
โพสต์แล้ว 3 กรกฎาคม 2019
Inside Yemen’s Hand-Carved Rock Palace

Inside Yemen’s Hand-Carved Rock Palace

or
продолжительность: 1:19
Posted on 3 กรกฎาคม 2019
คำอธิบาย
In Yemen, a country that is not the so popular among the tourist due to its political situation, there is a hidden treasure — an amazing in its beauty and unusual architecture building. Dar al-Hajar, or Imam's Rock Palace, seems to have merged with a high rock it is located on. This incredible symbiosis of nature and architecture is a real gem of the Middle East.
คำที่แนะนำ
to appear - ปรากฏ
to carve - ตัด
decoration - เครื่องประดับ
due to - เพราะ
exterior - ภายนอก
lead - นำ
a local - คนท้องถิ่น
man-made - ซึ่งทำด้วยคน
otherwise - งั้น
a palace - พระราชวัง
rather than - ค่อนข้างมากกว่า
a residence - หลักแหล่ง
rock - หิน
a sanctuary - วิหาร
spiritual - มโนมัย
a story - เรื่องราว
summer home - บ้านในช่วงฤดูร้อน
a well - บ่อน้ำ