1:54
โพสต์แล้ว 16 June 2019
History of Writing: Reliving the history of writing

History of Writing: Reliving the history of writing

or
продолжительность: 1:54
Posted on 16 June 2019
คำอธิบาย
This animated history of writing has taken you around the world and through the millenia. Now let's look back on your journey. Contemplate the various writing systems you've met and the civilizations that invented them. Consider the choices and tradeoffs they made, and the tensions that pulled scribes in one direction or another. Finally, at long last, wake up from the slumber induced by Thoth's Pill, and ask yourself what writing means to you now that you've seen it for what it really is.
คำที่แนะนำ
along the way - รายเรียง
to appreciate - ซาบซึ้ง
comfortable - สบาย
consistent - มั่นคง
to contain - บรรจุ
deal with - ขับเคี่ยว
to discover - พบ
familiar - คุ้นเคย
flexible - คล่องตัว
invention - พิกัติ
lose touch - สูญเสียการติดต่อ
property - คุณสมบัติ
to recognize - ยอมรับ
to represent - แทน
rigid - เข้มงวด
see for oneself - ดูสำหรับตัวเอง
similar - คล้ายคลึงกัน
stand for - แทนค่า
a syllable - พยางค์
take sides - เข้าข้าง
technique - เทคนิค
tension - ความตึงเครียด
visual - เกี่ยวกับสายตา
to warn - เตือน

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип