7:00
โพสต์แล้ว 21 April 2013
Wisdom from Films

Wisdom from Films

or
продолжительность: 7:00
Posted on 21 April 2013
คำอธิบาย
This video includes a compilation of insightful phrases, which were taken from 40 famous American films and cartoons. The phrases are grouped by their meaning, so do not be surprised with the repetition of the same thoughts.
рубрики:
Motivation
คำที่แนะนำ
an ally - พันธมิตร
busy - ยุ่ง
capable - สามารถ
a consequence - ผลลัพธ์
to contribute - สนับสนุน
to define - กำหนด
a desperation - ความหมดหวัง
a destiny - ชาตา
eventually - ลงท้าย
to guess - เดา
imaginative - จินตนาการ
influence - เงื้อมมือ
to judge - คิดเห็น
a lifeguard - ทหารรักษาพระองค์
lovely - สวยงาม
luminous - สว่างไสว
to offer - เสนอ
opportunity - คราว
a path - เส้นทาง
to rejoice - ดีใจ
a shot - นัด
a stream - กระแส
to strive - กระเสือกกระสน

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English