1:36
โพสต์แล้ว 5 ธันวาคม 2015
Great white sharks
or
продолжительность: 1:36
Posted on 5 ธันวาคม 2015
คำอธิบาย
American director Skyler Thomas makes films about sharks. This time he was lucky enough to capture something very interesting on camera.
рубрики:
Ocean
คำที่แนะนำ
a bite - อาหาร
bottom - ใต้
to capture - จับกุม
a chunk - ก้อน
conveyor belt - สายพาน
fall out - มีเรื่องมีราว
a filmmaker - อำนวยการสร้างภาพยนตร์
footage - ระยะยาวคิดเป็นฟุฅ
for years - ชั่วนาตาปี
forward - ล่วงหน้า
full-time - เต็มวัน
impressive - ประทับใจ
in the wild - ในป่า
initially - อย่างชั้นต้น
to inspire - แดดาล
to move - ย้าย
non-profit - ไม่แสวงหาผลกำไร
an organisation - องค์กร
powerful - แข็งแรง
prey - เหยื่อ
rare - ดิบ
a row - แถว
to sever - ตัด
a skull - กะโหลก
throughout - ตลอด
up close - ใกล้ชิด

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English