1:51
โพสต์แล้ว 13 มีนาคม 2017
The White Elephant: Resilience

The White Elephant: Resilience

or
продолжительность: 1:51
Posted on 13 มีนาคม 2017
คำอธิบาย
Continuation of the series about the unlucky restaurant. Today, Celia decides that something needs to be changed in the restaurant, otherwise they won't avoid bankruptcy. Mary is sure that everything is in Celia's power but Gordon, as usual, believes that he knows everything better.
рубрики:
White elephant
คำที่แนะนำ
according to - ดัง
to afford - พอจ่าย
all the way - ตลอดทาง
as hard as nails - แข็งเหมือนเล็บ
as tough as old boots - เป็นยากเป็นรองเท้าเก่า
calculation - คณิต
to cope - รับมือ
a customer - ผู้ซื้อ
enough is enough - พอคือพอ
game old bird - เกมเก่านก
give up on - ยอมแพ้
go on - สืบสาน
impossible - เหลือวิสัย
it is time - มันคือเวลา
long hours - เป็นเวลานาน
make changes - ทำการเปลี่ยนแปลง
no doubt - ไม่มีข้อสงสัย
relentless - กระด้าง
to staff - จัดคณะทำงาน
stay in business - อยู่ในธุรกิจ
to strike - ตี
think of - คะนึง
tough cookie - คุกกี้ที่ยากลำบาก
tough love - รักยาก

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English