2:58
โพสต์แล้ว 25 พฤศจิกายน 2015
The strangest chemical in the universe

The strangest chemical in the universe

or
продолжительность: 2:58
Posted on 25 พฤศจิกายน 2015
คำอธิบาย
Water is an amazing substance. It facilitated the emergence of life on our planet, and still facilitates its existence nowadays.
рубрики:
Nature
คำที่แนะนำ
a cell - เซลล์
challenge - การท้าทาย
a chemical - เคมีภัณฑ์
to cover - ปกคลุม
to create - สร้าง
culture - วัฒนธรรม
dense - หนาแน่น
to embed - ฝัง
to enable - มอบอำนาจ
environment - สิ่งแวดล้อม
to evolve - คาย
existence - ชาติ
to float - ลอย
heat - อุณหภูมิ
to keep - เก็บ
liquid - เป็นของเหลว
a nutrient - โภชนาหาร
perfect - สมบูรณ์
profound - ลึกซึ้ง
protective - เป็นการป้องกัน
to rise - ขึ้น
rock - หิน
to shape - กำหนด
soil - ดิน
solar - เกี่ยวกับดวงอาทิตย์
solid - แข็ง
a spirituality - ความเชื่อเรื่องจิตและวิญญาณ
strange - แปลก
a surface - ผิว
to survive - รอด
unlike - แตกต่าง

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English