3:57
โพสต์แล้ว 26 กรกฎาคม 2015
End of the evening
(Water for Elephants)

End of the evening
(Water for Elephants)

or
продолжительность: 3:57
Posted on 26 กรกฎาคม 2015
คำอธิบาย
Jacob and Marlene are left alone, and there is some chemistry between them.
рубрики:
Water for Elephants
คำที่แนะนำ
blue - สีน้ำเงิน
a bowl - ขัน
come on - เร็วๆ เข้า
a dance - การดิ้น
darling - ขวัญใจ
to drink - ดื่ม
to drop - เลื่อน
to excuse - ยก
a finger - นิ้ว
to fool - หลอกลวง
gentle - อ่อนโยน
a guest - แขก
have fun - ม่วน
heat - อุณหภูมิ
a knee - เข่า
lonely - โดดเดี่ยว
a snake - งู
steam - ไอ
strength - แรง
tire - เปลี้ย
trouble - อุปสรรค
to wish - ต้องการ