7:41
โพสต์แล้ว 8 June 2015
Benzini Brothers’ Circus
(Water for Elephants)

Benzini Brothers’ Circus
(Water for Elephants)

or
продолжительность: 7:41
Posted on 8 June 2015
คำอธิบาย
Jacob finds himself in the Benzini Bros. circus.
рубрики:
Water for Elephants
คำที่แนะนำ
to behold - เห็น
to outdo - เอาชนะ
to smack - ตี

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English