1:16
โพสต์แล้ว 17 พฤศจิกายน 2015
Volvo truck commercial
or
продолжительность: 1:16
Posted on 17 พฤศจิกายน 2015
คำอธิบาย
The actor Jean-Claude Van Damme appeared in a Volvo truck advert that went viral. This video is characterized by its being extreme. In the video, Van Damme stands up on side mirrors of two different trucks moving down the highway at the same speed...
คำที่แนะนำ
bumpy - ตะปุ่มตะป่ำ
to defy - ท้า
to engineer - วิศวกร
epic - โคลงเรื่องราวความกล้าหาญ
fair share - หุ้นยุติธรรม
to flow - ไหล
to grow - ขึ้น
to master - ควบคุม
a mindset - ความคิด
a road - ถนน
a split - เภท
to stand - ยืน
ups and downs - ขึ้นและลง

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип