3:6
โพสต์แล้ว 17 มีนาคม 2013
Invention of the battery
(part one)

Invention of the battery
(part one)

or
продолжительность: 3:6
Posted on 17 มีนาคม 2013
คำอธิบาย
This is a funny video about the invention of a battery and about how it works, made by students of the University of Massachusetts. The central characters are Alessandro Volta and Luigi Galvani, the famous Italian physicists.
คำที่แนะนำ
to behold - เห็น
copper - ทองแดง
a current - ประจุบัน
discovery - การค้นพบ
to dissect - ผ่า
equipment - อุปกรณ์
to evoke - นำมาซึ่ง
to expect - คาด
a flashlight - ไฟฉาย
invention - พิกัติ
magnificent - งดงาม
to misunderstand - ไขว้เขว
to power - ใช้กำลังเครื่องจักร
to receive - รับ
to reside - สิงสถิต
a source - แหล่ง
tissue - เนื้อเยื่อ
a tool - เครื่องมือ
a triumph - ชัย
zinc - สังกะสี