2:17
โพสต์แล้ว 27 มีนาคม 2016
Wedding in Barcelona
(Vicky Cristina Barcelona)

Wedding in Barcelona
(Vicky Cristina Barcelona)

or
продолжительность: 2:17
Posted on 27 มีนาคม 2016
คำอธิบาย
The girls can not fall asleep, and Vicki receives an unexpected phone call.
คำที่แนะนำ
all over again - อีกครั้ง
anyway - แต่อย่างใด
bowl over - ชาม
check this out - ลองดู
city hall - ศาลากลางจังหวัด
detail - ข้อปลีกย่อย
an embassy - ราชทูต
excited - ตื่นเต้น
fall asleep - หลับไป
get married - ออกเรือน
have a blowout - มีระเบิด
huge - ใหญ่
memory - อนุสรณ์
to promise - รับปาก
reluctant - ต่อต้าน
romantic - เพ้อฝัน
a spot - จุด
surprise - การทำให้ประหลาดใจ
trouble - อุปสรรค
wake up - ตื่นนอน