1:38
โพสต์แล้ว 20 มีนาคม 2016
Return to Barcelona
(Vicky Cristina Barcelona)

Return to Barcelona
(Vicky Cristina Barcelona)

or
продолжительность: 1:38
Posted on 20 มีนาคม 2016
คำอธิบาย
Vicki and Christina, full of conflicting emotions, return to Barcelona.
คำที่แนะนำ
absolutely - เป็นมั่นเป็นเหมาะ
an announcement - คำแถลงการณ์
to apologize - ขอโทษ
bury oneself in - ฝังตัว
completely - ครบถ้วน
to concentrate - จดจ่อ
feel humiliated - รู้สึกอับอายขายหน้า
frequently - มัก
make a fool of oneself - ทำให้คนโง่เง่า
means - วิธี
to mention - อ้าง
to mortify - ระงับ
a nightmare - ฝันร้าย
to occupy - ครอบครอง
on the other hand - ในทางกลับกัน
or something - หรือบางสิ่งบางอย่าง
passion - กิเลส
to return - กลับ
to ruin - ทำลาย
silent - เงียบ
a tasting - ชิม
a thesis - วิทยานิพนธ์
an ulcer - ฝี
a vineyard - ไร่องุ่น
to wander - เที่ยว

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип