3:46
โพสต์แล้ว 24 February 2016
Juan Antonio Gonzalo
(Vicky Cristina Barcelona)

Juan Antonio Gonzalo
(Vicky Cristina Barcelona)

or
продолжительность: 3:46
Posted on 24 February 2016
คำอธิบาย
Vicki and Christina are at the exhibition, where they see a scandalous artist named Juan Antonio Gonzalo.
คำที่แนะนำ
an artist - ศิลปิน
artistic - ศิลปะ
an aspect - ลักษณะ
to attend - ดูแล
cooking - สูทศาสตร์
divorce - การตัดขาด
drink in - ดื่ม
eligible - เหมาะสม
match made in heaven - บุญทาย
meanwhile - ขณะ
midnight - มิดไนท์
a nut - นอต
an opening - ช่อง
sail off - แล่นออก
series - ชุด
to snorkel - ท่อเครื่องมือหายใจใต้น้ำ
to spend - ใช้
to stroll - ฉุยฉาย
to throw - โยน
unfortunately - อับ
violent - รุนแรง
work - งาน
to worry - กังวล