6:3
โพสต์แล้ว 15 April 2013
Validation
(part 2)
or
продолжительность: 6:3
Posted on 15 April 2013
คำอธิบาย
"Validation" is an American short film about a parking attendant, who provides the customers with free parking and pays free compliments.
рубрики:
Validation, Short film
คำที่แนะนำ
to accept - ยอมรับ
to allow - อนุญาต
amazing - น่าประหลาด
to appreciate - ซาบซึ้ง
to bet - เดิมพัน
a couple - คู่
despite - แม้จะมี
equipment - อุปกรณ์
gorgeous - งดงาม
a jury - คณะตุลาการ
to match - แข่งขัน
to shoot - ยิง
sincere - จริงใจ
vacation - การหยุดงาน
to validate - ทำให้ถูกต้อง