1:12
โพสต์แล้ว 6 มีนาคม 2014
The UK and Great Britain

The UK and Great Britain

or
продолжительность: 1:12
Posted on 6 มีนาคม 2014
คำอธิบาย
Do you know the difference between the United Kingdom and Great Britain? Yes, yes, they are different. We suggest you to watch the short video from which you will learn all the details.
คำที่แนะนำ
a bit - บิต
to complicate - ซับซ้อน
exactly - เผง
island - เกาะ
a nation - ชาติ
northern - เกี่ยวกับทิศเหนือ
a parliament - รัฐสภา
a queen - ราชินี
Scottish - เกี่ยวกับสกอต
a stupid - ตุ่น
term - วาระ

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English