3:49
โพสต์แล้ว 4 มีนาคม 2016
Types of English
or
продолжительность: 3:49
Posted on 4 มีนาคม 2016
คำอธิบาย
Meet Hugh! The first native conducting video lessons on Puzzle English. This video will focus on accents and their role in language learning. Hugh will also talk about several typical mistakes that he noticed his Russian students made.
рубрики:
English with Hugh
คำที่แนะนำ
an accent - สำเนียง
to answer - ตอบ
be based on - ขึ้นอยู่กับ
boring - น่าเบื่อ
confidence - เครดิต
to continue - ต่อ
to develop - พัฒนา
focus - โฟกัส
to force - บังคับ
to happen - ขึ้น
an individual - บุคคล
to introduce - แนะนำ
mate - เพื่อน
to meet - พบ
a mistake - การสำคัญผิด
a preposition - บุพบท
a psychologist - นักจิตวิทยา
skill - ฝีมือ
tell the difference - บอกความแตกต่าง
thankfully - ขอบคุณ
to throw - โยน
type - ชนิด
to understand - เข้าใจ
variety - พรรณ
wait a minute - เดี๋ยวก่อน