1:10
โพสต์แล้ว 10 ธันวาคม 2010
Types of Cross Stitch Patterns
or
продолжительность: 1:10
Posted on 10 ธันวาคม 2010
คำอธิบาย
There are different types of schemes (patterns) for cross-stitching embroidery. Viki recommends starting with the simplest patterns. Beginners can start with just straight lines that need to be repeated, and more complex schemes are letters, contours, and flowers.
คำที่แนะนำ
an artist - ศิลปิน
basics - เกร็ดความรู้
a border - ชายแดน
complicated - ซับซ้อน
cross stitching - เย็บข้าม
fabric - ผ้า
fill in - กรอก
a grid - ตะแกรง
a hoop - ขอบตะแกรง
a needle - เข็ม
a pattern - ลวดลาย
proficient - ชำนาญ
so that - ดังนั้น
a stitch - ตะเข็บ
straight - ความตรง
a thread - ด้าย