3:48
โพสต์แล้ว 27 August 2018
Treasure Riddle
or
продолжительность: 3:48
Posted on 27 August 2018
คำอธิบาย
After a massive storm you happen to come across and save some pitiful drowning pirates. They are ready to share the secret of the treasure island with you. But it is not as simple as it seems! To get to the treasure you need to solve a logical riddle. Will you manage to do that or will the Greenbeard's chest be lost forever on the unknown island? Test yourself by completing this entertaining task.
рубрики:
Ted-Ed, Riddles
คำที่แนะนำ
anywhere else - ทุกที่อื่น
barren - แห้งแล้ง
to bury - เลิก
dehydration - การคายน้ำ
delirious - เพ้อ
dig up - ขุดขึ้นมา
go on - สืบสาน
hot air balloon - บอลลูนอากาศร้อน
an intersection - การขวางผ่าน
to investigate - สอบสวน
it turns out - มันจะเปิดออก
line up - เข้าแถว
maroon - ปล่อยเกาะ
mutiny - กบฏ
to narrow - จำกัด
prominent - สำคัญ
seem off - ดูเหมือนจะปิด
a survivor - เดนตาย
treasure - สมบัติ
vantage point - จุดชมวิว
virtually - จวน
wash out - ความล้มเหลวสินเชิง

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип