4:00
โพสต์แล้ว 29 ธันวาคม 2017
Train — Shake Up Christmas
or
продолжительность: 4:00
Posted on 29 ธันวาคม 2017
คำอธิบาย
Shake Up Christmas is a song by the American band Train. The single was released on 1 December 2010, and was included in the band's Christmas album in 2015. Some fragments from the music video were included in Coca-Cola commercials in December 2010.
рубрики:
New Year, Train, Rock music
คำที่แนะนำ
at the same time - ควบกัน
every once in a while - ทุกครั้งในขณะที่
to fill - ใส่
to freeze - แข็ง
full - เต็ม
great big - ใหญ่มาก
happiness - สุข
in style - ในสไตล์
a list - รายการ
make a wish - พิษฐาน
to meet - พบ
once upon a time - กาลครั้งหนึ่ง
one day - วันหนึ่ง
to reassemble - ชุมนุมกันใหม่
reindeer - กวางขนาดใหญ่
run free - วิ่งฟรี
send one's best - ส่งของที่ดีที่สุด
someday - วันหนึ่ง
to spread - กระจาย
wake up - ตื่นนอน