5:4
โพสต์แล้ว 24 ธันวาคม 2015
How To Train Your Dragon: Astrid and the Dragon

How To Train Your Dragon: Astrid and the Dragon

or
продолжительность: 5:4
Posted on 24 ธันวาคม 2015
คำอธิบาย
Astrid finds out about Hiccup's dragon. At first, the acquaintance goes not so well though.
คำที่แนะนำ
to admit - ยอมรับ
amazing - น่าประหลาด
be afraid - เข็ด
be through - ผ่าน
chance - โอกาส
to drag - ลาก
especially - เฉพาะ
everything else - อย่างอื่น
to explain - อธิบาย
forever - ถาวร
gently - ค่อย
get down - ลง
get off - ออก
a ghost - ผี
go on - สืบสาน
it looks like - ดูเหมือนว่า
a lie - มุสาวาท
pack up - บรรจุ
to show - แสดง
Thank you for nothing - ขอบคุณสำหรับอะไร
to train - อบรม
useless - เปล่าดาย
vacation - การหยุดงาน
you see - คุณเห็น