3:11
โพสต์แล้ว 31 ธันวาคม 2015
Train — Merry Christmas Everybody

Train — Merry Christmas Everybody

or
продолжительность: 3:11
Posted on 31 ธันวาคม 2015
คำอธิบาย
Train is an American rock band formed in San Francisco, California, in 1994.
рубрики:
New Year, Train, Rock music
คำที่แนะนำ
to arrive - ปรากฏ
a ball - ลูกบอล
to begin - เริ่ม
a fairy - นางฟ้า
to fall - ตก
future - หน้า
a granny - ยาย
hang up - วางสาย
have fun - ม่วน
have something to spare - มีบางอย่างที่จะสำรอง
a hillside - ข้างภูเขา
to hope - หวัง
inside - ภายใน
to kiss - จุ๊บ
to land - จับจอง
Merry Christmas - เมอร์รี่คริสมาสต์
reindeer - กวางขนาดใหญ่
rest - ที่พัก
to ride - ขี้ม้า
to slay - ฆ่า
a sleigh - เลื่อน
snow - หิมะ
sober - สุขุม
a song - เพลง
a stocking - ถุงเท้ายาว
turn up - แหงน
to wait - รอ

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English