1:20
โพสต์แล้ว 1 October 2015
Teenage Mutant Ninja Turtles: Following the Trail of a Giant Plant

Teenage Mutant Ninja Turtles: Following the Trail of a Giant Plant

or
продолжительность: 1:20
Posted on 1 October 2015
คำอธิบาย
The Turtles went down to sewers to follow the extraterrestrial flower.
рубрики:
Ninja Turtles
คำที่แนะนำ
by now - ป่านนี้
call up - ต่อโทรศัพท์
a corridor - ฉนวน
to disappear - หาย
engraved - สลัก
a fertilizer - ปุ๋ย
to glom - glom
go down - อัสดง
a goo - สารที่หนา
to grow - ขึ้น
an invitation - อายาจนะ
journey - การเดินทาง
a master - เจ้านาย
of course - ย่อม
secret - ลับ
to start - ตั้งต้น
terrible - เหลือร้าย
a trail - ทาง
to wait - รอ
a weapon - อาวุธ
weird - แปลก
wise - ฉลาด
yoo-hoo - ยูฮู

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English