2:25
โพสต์แล้ว 23 มกราคม 2015
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s New Beginning

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s New Beginning

or
продолжительность: 2:25
Posted on 23 มกราคม 2015
คำอธิบาย
The Shredder returned to Earth all alone, so now he has to gather an army from scratch.
рубрики:
Ninja Turtles
คำที่แนะนำ
cash - เงินสด
dough - แป้งสาลี
to obey - เชื่อฟัง
poor - ยากจน
a slash - การเฉือน
slow - ช้า
a speck - จุด
a sucker - เครื่องดูด
tin - ดีบุก
to tremble - สะท้าน
worthy - สมควร

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип