1:28
โพสต์แล้ว 16 กันยายน 2014
Teenage Mutant Ninja Turtles: April O’Neil Reporting

Teenage Mutant Ninja Turtles: April O’Neil Reporting

or
продолжительность: 1:28
Posted on 16 กันยายน 2014
คำอธิบาย
"Teenage Mutant Ninja Turtles" is a popular American animated television series. In this fragment, you are going to watch April O'Neil's report, in which she will talk about a crime that is unusual for their city.
рубрики:
Ninja Turtles
คำที่แนะนำ
an accelerator - คันเร่ง
an assassin - ฆาตกร
baffling - ยุ่งเหยิง
a burglar - ขโมย
crime - อาชญากรรม
to develop - พัฒนา
a dweller - ผู้อยู่อาศัย
equipment - อุปกรณ์
a flux - มูกเลือด
goods - สินค้า
an incision - รอยบาก
an indicator - ดรรชนี
parabolic - เป็นนิยายเปรียบเทียบ
a polarity - แม่เหล็ก
reverse - กลับตาลปัตร
robbery - โจรกรรม

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English