8:8
โพสต์แล้ว 13 April 2015
Revelation at the dinner
(The Tourist)

Revelation at the dinner
(The Tourist)

or
продолжительность: 8:8
Posted on 13 April 2015
คำอธิบาย
Elise and Frank together checked into the hotel, then went to dinner, during which Elise told a little about herself.
рубрики:
The Tourist
คำที่แนะนำ
to appear - ปรากฏ
to check - ดู
choice - การเลือกสรร
come on - เร็วๆ เข้า
down to earth - แบบมนุษย์เดินดิน
drive nuts - ถั่วไดรฟ์
to embrace - สวมกอด
excellent - เจ๋ง
to feel - รู้สึก
future - หน้า
an invitation - อายาจนะ
to meet - พบ
a nut - นอต
past - อดีต
please - กรุณา
ravenous - ตะกละ
ravishing - น่าชื่นชม
to teach - สั่งสอน
thank you - ขอขอบคุณ
used to - เคย

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English