5:10
โพสต์แล้ว 12 August 2015
Social revolution

Social revolution

or
продолжительность: 5:10
Posted on 12 August 2015
คำอธิบาย
"Here is a thought for you. What is the greatest computer? MAC? PC? How about the huge mainframe computers they have at NASA? No. You see up here. In our heads. This is the greatest computer."
рубрики:
Human body
คำที่แนะนำ
charged - ต้องสงสัย
data - ข้อมูล
a disruption - การทำลาย
an emotion - อารมณ์
an empathy - การเอาใจใส่
to evolve - คาย
feeling - จับใจ
a firewall - ไฟร์วอลล์
forward - ล่วงหน้า
huge - ใหญ่
an interference - การแทรกแซง
intimate - สนิทสนม
to magnify - อวดอ้าง
pure - บริสุทธิ์
a rift - ระแหง
to share - แบ่ง
unimaginable - เป็นไปไม่ได้
to urge - กระตุ้น

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English