3:29
โพสต์แล้ว 17 June 2015
The Cardigans — My Favourite Game

The Cardigans — My Favourite Game

or
продолжительность: 3:29
Posted on 17 June 2015
คำอธิบาย
The Cardigans is a Swedish musical band formed in Jonkoping in 1992.
рубрики:
Rock music
คำที่แนะนำ
a body - ร่างกาย
a case - กรณี
dust - ฝุ่น
an experiment - การทดลอง
for sure - แน่นอน
hope - ตัวเก็ง
in the end - ในที่สุด
lethal - ร้ายแรง
look for - หา
lose mind - เสียใจ
a lust - ราคะ
a matter - เรื่อง
rip up - ฉีกขึ้น
a savior - ผู้ช่วยเหลือ
to turn - ผัน
versus - กับ
vision - สายตา