4:30
โพสต์แล้ว 8 กันยายน 2014
The Break-Up
or
продолжительность: 4:30
Posted on 8 กันยายน 2014
คำอธิบาย
"The Break-Up" is an American romantic comedy-drama starring Vince Vaughn and Jennifer Aniston.
рубрики:
The Break-Up
คำที่แนะนำ
to act - กระทำ
appreciation - กตเวทิตา
to attack - โจมตี
ballet - การฟ้อนรำ
a bunch - พวง
to bust - หน้าอก
to clean - กวาด
crazy - บ้า
damn - ประณาม
to deserve - สมน้ำสมเนื้อ
to digest - แยกแยะ
a dish - จาน
a dude - เพื่อน
to exhaust - ตายอดตายอยาก
to flop - ล้ม
to follow - เจริญรอย
goddamn - เหี้ย
a hint - เบาะแส
to hit - ตี
inconsiderate - ไม่เกรงใจ
a leprechaun - ผีแคระ
to match - แข่งขัน
a meal - อาหาร
mess - ความยุ่งเหยิง
to nag - จู้จี้
a nightmare - ฝันร้าย
a prick - หนาม
to scream - กรี๊ด
to spend - ใช้
to stand - ยืน
to support - สนับสนุน
to suppose - สมมติ
tights - เสื้อรัดรูปของนักกายกรรม
to upset - คว่ำ
to waste - เปลือง
whole - ทั้งหมด
to wonder - พิศวง