2:22
โพสต์แล้ว 27 April 2016
The BFG
(Trailer)
or
продолжительность: 2:22
Posted on 27 April 2016
คำอธิบาย
The BFG is an American adventure film directed and produced by Steven Spielberg written by Melissa Mathison, based on the novel by Roald Dahl of the same name.
рубрики:
Trailers
คำที่แนะนำ
to arrive - ปรากฏ
awake - ตื่นตัว
a boogeyman - Boogeyman
come out - ขึ้น
a giant - ยักษ์
to hide - แฝง
lonely - โดดเดี่ยว
midnight - มิดไนท์
oh, my - พุทโธ่
secret - ลับ
the only one - เพียงผู้เดียว, เพียงคนเดียว
toothpaste - ยาสีฟัน
to whisper - กระซิบ
witching hour - ชั่วโมงแม่มด

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English