2:34
โพสต์แล้ว 21 กันยายน 2014
You’re a spy, not a soldier
(The Avengers)

You’re a spy, not a soldier
(The Avengers)

or
продолжительность: 2:34
Posted on 21 กันยายน 2014
คำอธิบาย
A scene from the movie "The Avengers", in which Natasha talks with Clint, who has fallen under the magical influence of Loki.
рубрики:
Avengers
คำที่แนะนำ
to compromise - ประนีประนอม
a ledger - หินแผ่นหลุมฝังศพ
a red - สิ่งที่มีแดง
to stuff - อัด
whoever - คนใดคนหนึ่ง
a window - หน้าต่าง

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English