2:56
โพสต์แล้ว 7 กันยายน 2014
I came across time for you
(The Terminator)

I came across time for you
(The Terminator)

or
продолжительность: 2:56
Posted on 7 กันยายน 2014
คำอธิบาย
A scene from "The Terminator" in which Kyle tells Sarah Connor about his feelings.
рубрики:
Terminator
คำที่แนะนำ
a curve - การเลี้ยวโค้ง
to disappoint - น้อยเนื้อต่ำใจ
faded - เรื่อ
to memorize - จดจำ
to shake - เขย่า
torn - ฉีก