4:23
โพสต์แล้ว 12 August 2018
Are there universal expressions of emotion?

Are there universal expressions of emotion?

or
продолжительность: 4:23
Posted on 12 August 2018
คำอธิบาย
Nature granted us forty-three facial muscles for us to be able to express the full range of emotions. These emotions may stay alive for just a split second, or for several minutes, with negative emotions lasting longer than positive ones. Emotions tell the people around us about what we feel and what mood we are in; they can even help us in difficult moments. Normally, we don't have to try 'deciphering' emotions of those whom we talk to, as we easily guess the mood of our friends, relatives and literally everyone around us. But will we be able to figure out what a person of another race, language and culture feels? Or do the emotions speak different languages, just like people do?
рубрики:
Ted-Ed, Science
คำที่แนะนำ
appropriate - เหมาะสม
a boundary - ขอบเขต
to claim - อ้าง
common - สามัญ
to communicate - สื่อสาร
core - แกน
disgust - ความรังเกียจ
distinct - ชัดเจน
draw together - วาดด้วยกัน
emotional expression - การแสดงอารมณ์
evidence - หลักฐาน
familiar - คุ้นเคย
given - ซึ่ง่มอบให้ไว้
go a long way - ไปไกล
immediate danger - อันตรายทันที
in the same way as - ในลักษณะเดียวกับ
learned behavior - พฤติกรรมที่เรียนรู้
modern - ทันสมัย
on alert - เตือน
or so - หรือไม่ก็
particularly - เฉพาะ
to propose - เสนอ
regardless of - มิไย
to reveal - เปิดเผย
to root - ยึดแน่น
a scientist - นักวิทยาศาสตร์
set about - ตั้ง
sighted - มีสายตา
a stranger - คนจร
tight - แน่น
white of the eye - ตาขาว
workings - ผลงาน