4:33
โพสต์แล้ว 6 June 2018
One day of a Roman legionnaire
or
продолжительность: 4:33
Posted on 6 June 2018
คำอธิบาย
Although emperors can take much credit for the power of the Roman Empire, its prosperity would not be possible without its loyal soldiers. Watch this video to find out what was an ordinary day of a Roman legionnaire like in 15 A.D.
рубрики:
Ted-Ed, History
คำที่แนะนำ
along - ด้วยกัน
ambush - การซุ่มทำร้าย
to consider - พิจารณา
to crave - กระหาย
credit - เครดิต
despite - แม้จะมี
to enlist - เกณฑ์
to fall - ตก
to gamble - พนัน
glory - เกียรติ
grueling - ทรหด
headway - ความคืบหน้า
to intend - ตั้งใจ
keep alert - แจ้งเตือน
live something down - อาศัยอยู่บางสิ่งบางอย่างลง
a mutiny - กบฏ
a nightmare - ฝันร้าย
a prospect - โอกาส
to prosper - เจริญ
push on - ผลัก
to recall - จำ
retirement - การออกจากราชการ
service - บริการ
sinister - อุบาทว์
tension - ความตึงเครียด
unlucky - อาภัพ
a weapon - อาวุธ
wife-to-be - ภรรยาเพื่อจะ