2:4
โพสต์แล้ว 11 ธันวาคม 2017
Earworms
(part two)
or
продолжительность: 2:4
Posted on 11 ธันวาคม 2017
คำอธิบาย
Have you ever been waiting in line at the grocery store, innocently perusing the magazine rack, when a song pops into your head? Not the whole song, but a fragment of it that plays and replays until you find yourself unloading the vegetables in time to the beat? If you are familiar with that, this video is exactly for you.

Part one
рубрики:
Ted-Ed, Human body
คำที่แนะนำ
besides - นอกนั้น
constantly - นิจศีล
entire - ทั้งสิ้น
exactly - เผง
get stuck - ติด
in isolation - ในการแยก
intrusive - ซึ่งก้าวร้าว
on automatic - อัตโนมัติ
particular - เจาะจง
perhaps - บางที
a phenomenon - ปรากฏการณ์
psychological - เกี่ยวกับจิต
to reach - บรรลุ
recording - การบันทึก
a reference - การอ้างถึง
to remain - คงเหลือ
to represent - แทน
scientific - วิทยาศาสตร์
sort of like - การเรียงลำดับของชอบ
a source - แหล่ง
starting point - จุดกำเนิด
to suggest - แนะนำ
unlikely - ไม่น่าจะเป็นไปได้
wander around - เดินรอบ

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English