2:18
โพสต์แล้ว 7 ธันวาคม 2017
Earworms
(part one)
or
продолжительность: 2:18
Posted on 7 ธันวาคม 2017
คำอธิบาย
Have you ever been waiting in line at the grocery store, innocently perusing the magazine rack, when a song pops into your head? Not the whole song, but a fragment of it that plays and replays until you find yourself unloading the vegetables in time to the beat? If you are familiar with that, this video is exactly for you.
рубрики:
Ted-Ed, Human body
คำที่แนะนำ
at least - อย่างน้อยที่สุด
a beat - จังหวะ
contemporary - ร่วมสมัย
an earworm - Earworm
get stuck - ติด
get stuck in a loop - ติดค้างอยู่ในวง
grocery store - ร้านขายของชำ
involuntary - อัตโนมัติ
perhaps - บางที
perspective - ทิวทัศน์
to plague - รบกวน
a quarter - ย่าน
quite - ทีเดียว
recently - สดๆ ร้อนๆ
a record - บันทึก
to require - ต้องการ
to sizzle - ทำเสียงดังฉ่าๆ
tend to - มีแนวโน้มที่จะ
the same thing - สิ่งเดียวกัน
traffic light - สัญญาณไฟจราจร
a trigger - ไก
visual - เกี่ยวกับสายตา
wait in line - รอคอยในสาย
whole - ทั้งหมด