0:34
โพสต์แล้ว 16 มีนาคม 2017
Dialogue about Taxi

Dialogue about Taxi

or
продолжительность: 0:34
Posted on 16 มีนาคม 2017
คำอธิบาย
Lucy is late for the train, so she decides to go by taxi. How to ask how much time the trip will take? And how much will it cost? And is it worth it to go by taxi?
คำที่แนะนำ
a little - หน่อย
be late - เลยกำหนด
free - ฟรี
good morning - สวัสดี
hard - ยาก
how long - นานแค่ไหน
how much - เท่าใด
in a hurry - ฉุกละหุก
luggage - หีบห่อ
on foot - ด้วยเท้า
a suitcase - กระเป๋าเดินทาง
a taxi - แท็กซี่
thank you - ขอขอบคุณ
would like - อยากจะ
wow - วุ้ย

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English