1:38
โพสต์แล้ว 25 February 2016
Song about swimming
or
продолжительность: 1:38
Posted on 25 February 2016
คำอธิบาย
This is an adorable song about how you can have fun swimming in the sea or in a swimming pool.
рубрики:
Kid songs
คำที่แนะนำ
all around - ทั่วไปหมด
a back - หลัง
everyone - ใครๆ
fun - ความขบขัน
have a great time - มีช่วงเวลาที่ดี
to paddle - แกว่ง
to play - เล่น
a pool - สระ
sea - ทะเล
a side - ด้าน
a splash - การกระเซ็น
to swim - ลอยตัว
wait and see - รอดู

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип