3:32
โพสต์แล้ว 10 August 2017
What would happen if you were swallowed by a whale?

What would happen if you were swallowed by a whale?

or
продолжительность: 3:32
Posted on 10 August 2017
คำอธิบาย
Have you ever thought of what would have happened to you had you been swallowed by a whale? Well, the authors of this video actually have! And not only they have thought of that, but also they have looked at this question thoroughly. Watch the video to know which whale you could actually become a victim of, and what exactly would happen to you in such a sudden situation.
คำที่แนะนำ
to decide - ตัดสิน
deep - ลึก
entire - ทั้งสิ้น
especially - เฉพาะ
find out - ไล่เบี้ย
first of all - ก่อนอื่น
force out - เบ่ง
go under - ล่มจม
to happen - ขึ้น
huge - ใหญ่
in the meanwhile - ในขณะเดียวกัน
individual - ปัจเจก
let alone - นับประสา
let's say - สมมุติว่า
make it clear - ทำให้ชัดเจน
not bad - พอได้
not likely - ไม่น่าเป็นไปได้
on purpose - โดยจงใจ
oxygen toxicity - ความเป็นพิษของออกซิเจน
pressure - ความกด
similar - คล้ายคลึงกัน
spit out - คาย
to swallow - กลืน
tear apart - ฉีกขาด

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English