0:49
โพสต์แล้ว 21 October 2015
Supercell

Supercell

or
продолжительность: 0:49
Posted on 21 October 2015
คำอธิบาย
Supercell is what meteorology classifies as thunderstorms characterised by the presence of a mesocyclone. These rotating storms can be up to 10 kilometres in height.
рубрики:
Nature, Weather
คำที่แนะนำ
awe-inspiring - แรงบันดาลใจ
baseball - กีฬาเบสบอล
building - อาคาร
captured - ถูกเข้ายึด
chaser - นายพราน
to destroy - ทำลาย
destructive - ชอบทำลาย
destructive power - ทำลายอำนาจ
a diameter - เส้นผ่าศูนย์กลาง
easily - ง่ายดาย
extraordinary - วิสามัญ
footage - ระยะยาวคิดเป็นฟุฅ
for hours - เป็นเวลาหลายชั่วโมง
a formation - แนว
hailstones - ลูกเห็บ
in this case - กระนี้
massive - มาก
phenomenally - เปรอะเปื้อน
potentially - อย่างศักยะ
powerful - แข็งแรง
to produce - ผลิตผล
a reminder - สิ่งช่วยให้จำได้
rotating - ซึ่งหมุน
a sight - สายตา
a storm - พายุ
a supercell - supercell
a thunderstorm - ฝนฟ้าคะนอง
a timelapse - เวลาที่ล่วงเลย
tornado - ลมงวง
a tree - ต้นไม้
to uproot - ถอนราก
to upturn - คว่ำ
wind - ลม

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English