1:16
โพสต์แล้ว 29 พฤศจิกายน 2015
Nature heals: Streams
or
продолжительность: 1:16
Posted on 29 พฤศจิกายน 2015
คำอธิบาย
This is the concluding part of the mini series about nature, dedicated to rivers and streams.
рубрики:
Nature
คำที่แนะนำ
activity - กิจกรรม
to argue - เถียง
as importantly - เป็นสำคัญ
ask yourself - ถามตัวเอง
cloud - เมฆ
to communicate - สื่อสาร
complete - สมบูรณ์
confide in - ไว้เนื้อเชื่อใจ
contemplation - สมาธิ
to count - นับ
directly - โดยตรง
to distract - ทำให้เขว
to doze - งุบ
an emissary - ทูต
to enliven - ทำให้มีชีวิตชีวา
to exclaim - อุทาน
give over - ให้มากกว่า
heavy shower - ฝักบัวอาบน้ำแบบหนา
in a rage - โกรธ
introspection - วิปัสสนา
just enough - พอเพียง
patience - ขันติ
perspective - ทิวทัศน์
pressure - ความกด
to relieve - บรรเทา
sanity - การมีสุขภาพจิตดี
to shout - ตะเบ็ง
a stream - กระแส
a twig - แขนงกิ่งไม้
a vortex - กระแสน้ำวน
to whisper - กระซิบ

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English