1:42
โพสต์แล้ว 17 มีนาคม 2017
Storm Stella
or
продолжительность: 1:42
Posted on 17 มีนาคม 2017
คำอธิบาย
Snowfall Stella affected the eastern part of the United States, paralyzing car, rail and air traffic in several states. In a number of areas, the work of administrative and educational institutions has also been suspended.
рубрики:
Weather
คำที่แนะนำ
to accumulate - รวบรวม
batten down the hatches - เบรกลงฟัก
a blizzard - พายุหิมะ
to cause - บันดล
a chancellor - นายกรัฐมนตรี
a crash - เสียงแตก
degree - ปริญญา
to delay - เลื่อน
to deploy - กรีธาพล
due - เหมาะสม
to expect - คาด
a forecast - ประมาณการ
go into action - ออกโรง
in recent memory - ในหน่วยความจำล่าสุด
to involve - พัวพัน
to issue - ออก
multiple - พหุคูณ
an officer - เจ้าหน้าที่
to prepare - เตรียมพร้อม
take lightly - เบา ๆ
therefore - ดังนั้น
a warning - การเตือน
weather service - บริการสภาพอากาศ