5:20
โพสต์แล้ว 23 พฤษภาคม 2016
The Skymaster Affair
(part 5)
or
продолжительность: 5:20
Posted on 23 พฤษภาคม 2016
คำอธิบาย
The last episode of the series about the detective Jack Stark and his assistant Nadine.
คำที่แนะนำ
action - กรรม
alone - ตามลำพัง
brief - สั้น
calm - ใจเย็น
classified information - ข้อมูลลับ
excuse me - ประทานโทษ
finally - เด็ดขาด
to fix - กำหนด
have dinner - รับประทานอาหารเย็น
to include - ประกอบด้วย
intense - เข้มข้น
a mission - หน้าที่
not really - ไม่เชิง
a receiver - ภาชนะ
say goodbye - ลา
spying - การสอดแนม
to succeed - เจริญ
terrible - เหลือร้าย
top secret - ความลับสุดยอด
turn up - แหงน
wake up - ตื่นนอน
to worry - กังวล