5:47
โพสต์แล้ว 21 October 2015
The Mystery of the Mummy
(part 3)

The Mystery of the Mummy
(part 3)

or
продолжительность: 5:47
опубликовано 21 October 2015
คำอธิบาย
A mysterious creature visited the mayor's house at night. Jack Stark visited the scene and he had some ideas.
คำที่แนะนำ
an article - บทความ
awful - เหลือร้าย
to close - ปิด
to construct - นฤมิต
a criminal - อาชญากร
dark - มืด
to discover - พบ
a dream - จินตภาพ
expensive - แพง
extraordinary - วิสามัญ
frightening - ความขู่
a ghost - ผี
horrible - สยดสยอง
a horror - ความน่ากลัว
an immortality - ความไม่รู้จักตาย
newspaper - หนังสือพิมพ์
a project - โครงการ
a proof - ตัวอย่าง
to receive - รับ
a reporter - เหยี่ยวข่าว
to represent - แทน
splendid - วิเศษ
to visit - เยี่ยม