2:40
โพสต์แล้ว 14 ธันวาคม 2017
Spider crabs shed their shells
or
продолжительность: 2:40
Posted on 14 ธันวาคม 2017
คำอธิบาย
Spider crabs earned their name for their incredibly long legs that make them look like spiders. The family includes about 200 genera of marine crabs, and the Japanese spider crab is the largest species among the modern arthropods. With the first full Moon of winter hundreds of thousands of arthropods gather in one place to shed the shells that they outgrew.
рубрики:
Animals, Ocean
คำที่แนะนำ
to allow - อนุญาต
beneath - ใต้
break out - ระอุ
to clamber - ตะกาย
to create - สร้าง
deep - ลึก
to develop - พัฒนา
to enclose - ปิด
to expand - เพิ่ม
feed - ขุน
full moon - เดือนเต็ม
to harden - แข็ง
in order to - เพื่อ
to lay - ปู
limp - ปวกเปียก
march - เดิน
mate - เพื่อน
materialise - เป็นตัวเป็นตนขึ้น
nearly - จวน
one another - ซึ่งกันและกัน
a plain - ที่ราบ
properly - เหมาะสม
to seek - ขอ
a spider - แมงมุม

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип