0:50
โพสต์แล้ว 27 มกราคม 2016
What is the speed of light?
or
продолжительность: 0:50
Posted on 27 มกราคม 2016
คำอธิบาย
This is a short educational video about the speed of light.
рубрики:
คำที่แนะนำ
air - อากาศ
calculation - คณิต
to equal - ดุล
exact - แน่นอน
famous - โด่งดัง
figure out - ขบ
to get - ได้
glass - กระจก
go through - ฝ่า
instantaneous - ฉับพลัน
mass - มวล
to measure - วัด
a meter - เมตร
slow down - ชะลอ
speed - ความเร็ว
squared - แก้เผ็ด
stand for - แทนค่า
used to - เคย
a vacuum - เครื่องดูดฝุ่น
a variable - ตัวแปร