2:26
โพสต์แล้ว 9 กันยายน 2017
The Speakeasy Three — When I Get Low, I Get High

The Speakeasy Three — When I Get Low, I Get High

or
продолжительность: 2:26
Posted on 9 กันยายน 2017
คำอธิบาย
The Speakeasy Three is a music trio from Brighton, England. They mostly sing a capella, but in this video, they are joined by The Swing Ninjas to make a cover version of Marion Sunshine's song "When I Get Low, I Get High". This song, included in the "golden collection" of jazz, was first introduced to public in 1936 by 19-year-old Ella Fitzgerald, and later it was performed by a lot of well-known jazz bands. Girls from Brighton did a great job, too!
рубрики:
Jazz
คำที่แนะนำ
bad luck - คราวเคราะห์
a bail - การประกันตัว
a belly - ท้อง
empty - เปล่า
end up - จบลง
to frown - ขมวด
full up - เต็ม
get high - สูง
to handle - จัดการ
to holler - กระชากเสียง
a jail - คุก
no one - ไม่มีใคร
a pocket - กระเป๋ากางเกง
rocking chair - เก้าอี้โยก
a ruckus - ความสับสนวุ่นวาย
a slice - ชิ้น
trouble - อุปสรรค
walk out - การหยุดงานประท้วง
watch out - ระมัดระวัง
when the chips are down - เมื่อชิปลง

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English