1:29
โพสต์แล้ว 26 พฤษภาคม 2016
‘Slow’ song
or
продолжительность: 1:29
Posted on 26 พฤษภาคม 2016
คำอธิบาย
Some things are better to be done slowly! The wonders of slowcoaching is exactly what this song is about.
рубрики:
Kid songs
คำที่แนะนำ
below - ใต้
to grow - ขึ้น
a leaf - ใบไม้
oak tree - ต้นโอ๊ค
quite - ทีเดียว
to slither - เลื้อย
a sloth - ความเฉื่อยชา
slow - อย่างช้า
slowly - ช้า
a snail - หอยโข่ง
some things - บางสิ่งบางอย่าง
sometimes - บางที
take things easy - ใช้สิ่งที่ง่าย
to travel - เดินทาง
a turtle - เต่า
way to go - ทางที่จะไป

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип