1:38
โพสต์แล้ว 10 June 2015
Sunken camera

Sunken camera

or
продолжительность: 1:38
Posted on 10 June 2015
คำอธิบาย
This is a story of a camera that was left in the water for two years, before being returned to its owner.
рубрики:
Great Big Story
คำที่แนะนำ
to accord - สอดคล้อง
ash - เถ้า
bottom - ก้น
a ceiling - เพดาน
a coast - ชายฝั่ง
a creature - สัตว์
a dash - ยัติภังค์
a device - เครื่อง
explosion - การปะทุ
intact - ครบถ้วน
priceless - คู่บ้านคู่เมือง
to rescue - กู้ภัย
rightful - ยุติธรรม
safety - สวัสดี
a shipwreck - การแตกเรือ
to track - ลาก
a vessel - เรือ

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English